Tour 16 Um den Ammersee am 6. Mai

© ADFC FFB 2023